Skip to main content

Rørlegger

For rørleggerarbeider gjelder det mer enn for noen andre tekniske fag at arbeidene utføres forskriftsmessig fordi konsekvensene av feil kan bli veldig store i form av materielle skader med stort økonomisk omfang, i tillegg får man tapt tid og produksjon som følge av dette.

Høy faglig kompetanse, fokus på rett utførelse og produktkunnskap står i høysetet hos oss for at installasjonene skal være sikre og holdbare.