Skip to main content

Ventilasjon, Komfort & Industri

Vi prosjekterer, monterer, igangkjører og innregulerer komplette ventilasjonsanlegg, både komfort- og industrianlegg. Våre installasjoner skal helst ikke høres eller føles og da må det utføres riktig fra A til Å. Et godt ventilasjonsanlegg merker du ikke når det er i drift, men straks det stopper skal man kjenne forskjellen.

I hele prosessen fra prosjektering til montasje og innregulering er det mange hensyn å ta. Med kompetanse, erfaring, system for kvalitetssikring og gode leverandører optimaliserer vi sluttresultatet. Ved å ha eget personell i alle ledd i prosessen sikrer vi at arbeidet blir utført i høy standard.

Vi har levert ventilasjon innen de fleste områder: Industri, butikk, næringsmiddelproduksjon, skoler, barnehage, kontor, bilverksted, sykehjem, etc. Ta kontakt og hør hva vi kan gjøre for deg