Skip to main content

Varmepumpe & Kjølemaskiner

Vi leverer varmepumper i alle størrelser fra anerkjente leverandører. Luft-luft, luft-vann, vann-vann.

Etter dagens forskrifter, TEK10, skal minimum 40% av netto varmebehov dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler for bygninger inntil 500m2 oppvarmet BRA. For bygninger over 500m2 er minimumskravet 60%. 

Det vil si at varmepumpe må inn i de fleste oppvarmingssystemer. Selv om der er fjernvarme tilgjengelig kan varmepumpe fortsatt være et godt alternativ. Varmepumper har flere potensielle feilkilder som kan gjøre at den ikke leverer den energien den skal, eller at den utsettes for unødig slitasje, vi kjenner disse fallgruvene og vet hvordan systemet skal bygges opp for å virke. 

La oss være din garantist for at varmepumpeinvesteringen blir lønnsom!