Skip to main content

Service, Drift & Vedlikehold

Vi har egen serviceavdeling som utfører ettersyn på ventilasjonsanlegg. Vi setter opp en årsavtale med sjekkpunkter og filterskift. I etterkant av en service får man rapport om eventuelle utbedringer som må eller bør gjøres. Vi anbefaler også å inngå en rammeavtale med avtalte timepriser og påslag på netto faktura, alt med åpen kalkyle slik at kunden har full kontroll over hva han betaler for og sparer seg arbeidet med å innhente timepriser hver gang. Våre servicekunder får de beste betingelser vi kan tilby!

Styrken i vår serviceavdeling er at de kan mye om både ventilasjon, rør, elektro og dermed har gode forutsetninger for å finne feil i anlegget raskt fordi de ser helheten.