Skip to main content

VENTILASJON

En person i hvile puster inn ca 10.000 liter luft pr døgn, så man bør stille høye krav til kvaliteten på luften. Ventilasjon og inneklima er svært viktig for helse, trivsel og produktivitet. Faktorer som påvirker inneklimaet negativt kan være for høy konsentrasjon av CO2, for høy eller lav temperatur, trekk, lukter og avgasser. Alle disse kan man påvirke med riktig utført ventilasjon.

Vi oppholder oss 1/3 av døgnet på arbeidsplassen og skal yte vårt beste i disse timene, da må også forholdene for høy ytelse legges til rette og god ventilasjon er et av disse. Det spiller ingen rolle om arbeidsplassen er kontor, verksted, butikk eller klasserom, luftkvaliteten påvirker oss uansett. Så sørg for at du er av dem som påvirkes positivt! God ventilasjon er god økonomi! 

Vi prosjekterer, monterer og utfører service på ventilasjonsløsninger for næringskunder og det offentlige.