Skip to main content

Varmeanlegg

Vi leverer komplette varmeanlegg med systemløsninger tilpasset bygget etter hva som er mest hensiktsmessig med tanke på funksjon, økonomi og estetikk. Som oftest består selve varmekilden i våre installasjoner av en varmepumpe og en el-kjel som spisslast. Her kan benyttes forskjellige løsninger for å avgi varme som for eksempel radiatorer, strålepaneler, varmluftsvifter eller ventilasjonsluften. På samme måte som med ventilasjonsanlegg er det helt avgjørende at varmeanlegget innreguleres for at funksjonen skal bli som ønsket.

Vi har kvalifisert personell som finjusterer anlegget og får ut maksimal ytelse for ditt anlegg.