Skip to main content

Sanitær & Sprinkler

Vi monterer sanitæranlegg og sprinkler/vannbasert brannslokning. Sprinkleranleggets funksjon kan være kritisk for liv og helse, samt skadebegrensning på bygg og inventar. Sprinkleranlegget er således en av de viktigste installasjonene du har i ditt bygg. Her som med våre andre installasjoner er det viktig å bruke korrekt materiell da et sprinkleranlegg kan stå oppfylt med vann under trykk i flere år, og konsekvensene av feil kan bli store. 

Vi har samarbeidspartnere som kan utføre kontroll av sprinkleranlegg, eventuelle mangler som påpekes i en kontroll kan vi utbedre.