Skip to main content

Personvernerklæring for VVS Teknikk Møre AS

Generelt

VVS Teknikk Møre AS utfører entreprenørtjenester innenfor fagene rør, byggautomasjon og ventilasjon. I tillegg utføres servicetjenester innenfor de samme fagene. Våre kunder er hovedsakelig bedrifter, men i noen tilfeller også privatpersoner. Selskapet bestreber seg på å oppfylle kravene i GDPR-forskriftene.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er virksomhetens øverste ansvarlige og dermed også ansvarlig for behandling av personopplysninger i VVS Teknikk Møre AS.

Formål med lagring

Formålet med å lagre personopplysninger er å ivareta kunders og leverandørers kontraktsinteresser.

Rettsgrunnlag

Behandling av personopplysninger er fastsatt i lov og forskrift. Der det ikke foreligger lovhjemmel for behandling må det foreligge samtykke. Personopplysninger vil bli slettet etter fem år eller når formålet med behandlingen er oppfylt. I noen tilfeller vil lovverket kunne kreve at de fortsatt skal oppbevares.

Type personopplysninger

Fornavn, etternavn, epost og mobilnummer lagres og behandles av vår bedrift i våre regnskap og CRP-systemer.

Hvor hentes opplysninger fra

Samtaler og direkte kontakt med våre mulige og eksisterende kunder og leverandører og fra eposter sendt til oss fra disse. Det er i begges interesse at kontaktregister er korrekt, og herunder at personopplysningene er korrekt.

Frivillig å dele personopplysninger?

For etablerte kunde og leverandørforhold så må i de fleste tilfeller personopplysninger kunne lagres
for å kunne fullføre gjensidige kontraktsopplysninger.

Utlevering av personopplysninger til 3.part

Vi utleverer personopplysninger til Visma Mamut AS, Avento AS, samt selskapets revisor. Dette gjøres ved ordinær bruk av regnskapsprogrammer og ved supportsaker hos vår dataleverandør
Avento AS.

Sletting og arkivering av opplysninger

Dersom vi behandler opplysninger som er feil, ufullstendige eller som vi ikke har adgang til å behandle, kan den det gjelder kreve at vi sletter, retter eller supplerer opplysningene. Dersom de
feilaktige opplysningene er delt plikter vi å sørge for at feilen ikke får betydning for den det gjelder ved å varsle mottakeren.

Data lagres digitalt i våre CRM og regnskapssystemer. Utskrifter av inngående og utgående fakturaer med kontaktpersoninformasjon kan også lagres på papir.

Persondata på kontaktpersoner hos våre kunder slettes senest 5 regnskapsår etter avslutning av kundeforholdet.

Kunder som krever sletting eller endring kan gjøre dette ved å kontakte oss på 70 17 28 80 og få epostadresse til rette vedkommende.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands regelverk gjelder

Vi forholder oss til norsk regelverk og forordninger, herunder Personopplysningsloven, og også EUs personvernforordning (GDPR). Personer som er registrerte i våre systemer kan kreve innsyn, endringer og sletter så lenge dette ikke strider med vår oppbevaringsplikt i forhold til andre lover om oppbevaring av persondata.

Hvordan sikres opplysningene?

Alle lagrede opplysninger sikres med brukernavn og passord. I tillegg er informasjon lagret i CRM-system kryptert overfor 3.part.

Kontaktinformasjon

Telefon til selskapet er 70 17 28 80