Skip to main content

Sentral driftskontroll

Sentral Driftskontroll er et system som knytter alle tekniske installasjoner sammen slik at man fra en PC eller håndterminal kan overvåke alle installasjoner man ønsker å ta med. Typisk vil man legge inn ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, heis, kjølemaskiner, lys etc. Da har man full kontroll over alarmer og driftsstans og våre serviceteknikere kan følge med på systemet utenfra så lenge de har tilgang på internett. Så man oppnår både besparelser i strømforbruk og i selve driften og vedlikeholdet fordi man kan unngå oppmøte på bygget for å gjøre endringer i systemet eller kontrollere alarmer og driftsstans.

Om man bør ha SD-anlegg kommer an på størrelse på bygningsmasse, omfang av tekniske installasjoner og kompleksitet, beliggenhet og så videre. Hvert prosjekt må vurderes individuelt. Men brukt på riktig prosjekt er det en investering som nedbetaler seg selv i form av besparelser i drift.