Skip to main content

Prosjektering & Service

Vi prosjekterer SD-anlegg og automatiseringsanlegg selv. Det vil si at vi anbefaler hvilke installasjoner som bør inn på anlegget, tegner systemskjema og utarbeider komplett underlag for installatøren.

Vår automasjonsavdeling utfører også service på byggautomatisering. Vi setter opp en årsavtale med sjekkpunkter, og i etterkant av en service får man rapport om eventuelle utbedringer som må eller bør gjøres. Vi anbefaler også å inngå en rammeavtale med avtalte timepriser og påslag på netto faktura, alt med åpen kalkyle slik at kunden har full kontroll over hva han betaler for og sparer seg arbeidet med å innhente timepriser hver gang.

Våre servicekunder får de beste betingelser vi kan tilby!